บริษัท วสุธา กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 วัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายรถยนต์หลากหลายยี่ห้อ
ทั้งรถใหม่นำเข้าและ รถยนต์มือสองคุณภาพดี บริษัทตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 7ไร่
 บนถนนพระราม 9
การดำเนินกิจการของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ คือ

• แผนกรถยนต์นำเข้า(WI) 
• แผนกรถยนต์มือสองคุณภาพระดับพรีเมี่ยม (WII) 
• แผนกบริการหลังการขาย (W services) 
• แผนกไฟแนนซ์รถ (3A leasing) 
• และบริษัท วสุธา อิเลคทริค จำกัด ที่ก่อตั้งล่าสุด

โดยทั้ง 5 ส่วนนั้น มีเป้าหมายเดียวกันคือการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราโดย
ผ่านการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี
ในองค์กรอย่างต่อเนื่องมั่นคง